Robot nr. 100 ønskes velkommen

Lagt til

Den er i godt selskap, den nye roboten som denne uken tas i bruk hos Ekornes.  Den blir nr. 100 i rekken av roboter i Ekornes-konsernet, og skal hver dag bidra til å produsere fantastiske 1700 Stressless® sitteplasser.

Den er i godt selskap, den nye roboten som denne uken tas i bruk hos Ekornes.  Den blir nr. 100 i rekken av roboter i Ekornes-konsernet, og skal hver dag bidra til å produsere fantastiske 1700 Stressless® sitteplasser.

Ekornes-konsernet sine 6 norske fabrikker er langt fremme når det gjelder automatisering, og Stressless®-fabrikken på Ikornnes er den som har flest roboter. Her jobber 760 mennesker og 68 industriroboter side om side, godt hjulpet av en hel del andre maskiner. 

Robot nr. 100
Robot nr. 100 får sin arbeidsplass på stålavdelingen, som er den avdelingen i konsernet som har flest roboter fra før.  Totalt er det rundt 50 standard industriroboter på denne avdelingen.  De fleste er plassert i senter av en arbeidscelle, og rundt seg har de avanserte maskiner som mater, måler, bøyer, kutter, lodder og setter på komponenter. 

Lønnsom automatisering
Den høye graden av automatisering gjør at Ekornes klarer å produsere rasjonelt, presist og effektivt.  Prisen pr. enhet blir dermed på et akseptabelt nivå, til tross for høyt lønnsnivå i Norge.  Automatiseringen gir økt konkurransekraft, og ansatte som har fått sine arbeidsoppgaver overtatt av maskiner er nå i full sving andre steder i fabrikken.  Robotene tar velkomment over oppgaver med tunge og repetitive bevegelser, samtidig som de er med på å sikre fortsatt produksjon i Norge.  

Mange av automatiseringsprosjektene bærer preg av både forskning og utvikling.  Den nære kjennskapen til produktene og prosessene  er avgjørende for å finne smartere måter å produsere på, og alle ansatte blir oppfordret til å bidra med forslag til forbedringer.

Kompetansebedrift
De mange ingeniørene hos Ekornes har tenkt ut flere gode og tidsbesparende løsninger i løpet av årene med fokus på automatisering og standardisering.  Dette gjør de i nært samarbeid med operatørene i fabrikken, som har førstehånds kunnskap om hvor man kan knipe inn tid i produksjonsprosessen. Omleggingen av arbeidscellen for vangejern er et godt eksempel på dette; med de nye justeringene er kapasiteten nær doblet.

Den nyeste roboten er med på å produsere en viktig komponent til Stressless® stol: vangejernet med glideskinnen.  Det er denne delen av stolen som sørger for at man kan justere sittestillingen ved hjelp av kroppsvekten, og høy presisjon er viktig for at systemet skal fungere godt.