Resultat pr. 3. kvartal

Lagt til resultat pr 3. kvartal

Ekornes har i dag lagt fram resultat pr 3. kvartal.

Ekornes har i dag lagt fram resultat pr 3. kvartal. 

Selskapets driftsinntekter pr 3. kvartal er på NOK 2.176 mill. mot 1.909 mill i fjor.  Driftsresultatet er på NOK 422 mill. mot 334 i fjor og ordinært resultat før skatt er på 413 mill., mot 294 mill. i fjor.  Det vises til kvartalsrapporten for mer utfyllende informasjon.

Kvartalsrapport