Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG