Ekornes vinner viktig kopisak i Danmark

Lagt til Ekornes vinner viktig kopisak i Danmark

Ekornes har i dag fått medhold i en viktig kopisak mot Biva kjeden i Danmark. Sø- og Handelsretten i København har gitt Ekornes medhold i at en serie hvilestoler som er markedsført og solgt av Biva er kopier av Stressless.

Ekornes har i dag fått medhold i en viktig kopisak mot Biva kjeden i Danmark. Sø- og Handelsretten i København har gitt Ekornes medhold i at en serie hvilestoler som er markedsført og solgt av Biva er kopier av Stressless.

Retten pålegger Biva umiddelbart å stanse markedsføring og salg, samt betale Ekornes en erstatning på DKK 650.000 pluss saksomkostninger.

Det var i 2003 at Ekornes ble oppmerksom på kopiene som ble markedsført av den danske kjeden. Biva nektet å trekke produktene tilbake, og Ekornes stevnet Biva inn for Sø- og Handelsretten i København med krav om stans av salg og markedsføring samt erstatning for tapt fortjeneste og markedsforstyrrelse.

Stressless er godt innarbeidet i det danske markedet, og retten konkluderer med at Biva gjennom å selge kopiproduktene har opptrådt i strid med god markedsføringsskikk ved å markedsføre forvekslbare produkt og dra nytte av den gode kjennskap som er opparbeidet for Stressless i det danske markedet over lang tid. Denne saken vil være en viktig referansesak for eventuelle andre kopier både i Danmark og resten av Skandinavia.

Ekornes har tidligere vunnet rettsaker i andre land der Stressless har blitt kopiert.

Biva er en dansk møbelkjede med 36 butikker og fokus på billige møbler.