Ledige stillinger

Leder for Miljø og Samfunnsansvar / CSR Manager

Kvalitet og risk avdelingen er tverrfaglig sammensatt, består av tre personer, og har umiddelbar nærhet til produksjon og andre funksjoner I bedriften. Ekornes sin målsetning er å ta et miljøansvar knyttet til fremstilling, distribusjon, bruk og destruksjon av selskapets produkter. Gjennom lang tid har selskapet gjennomført tiltak i fabrikkene som forbedrer det indre og ytre miljø, samtidig som en løpende har valgt mer miljøvennlige råvarer.Les mer